Vilka är vi?

Vi är två tjejer som båda fått diagnosen ADHD i vuxen ålder. 

Linda

Linda

Ändra text och bild genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Jeanette

Ändra text och bild genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.